Staroslovanská víra našich předků

14. června 2015 v 13:40
Přikládám video, v kterém je vložen text od Jaroslavy Grobcové z knihy Země Morava,
pod videem je tento text přepsaný.

Je to shrnutí toho, jaký potenciál v sobě nosíme, co cítíme a proč jsme takoví, jací jsme, tj. stále si zachovávající svědomí a kritické myšlení i navzdory současné mediální a dogmatické masáži. Více se otevírají témata nášeho vztahu k vlastní zemi, k vlastní práci, k vlastní rodině i sousedům.

Je zde také zmíněna síla tvarových zářičů, která pomáha probouzet v lidech lásku ke své zemi. Že by to byly naše pyramidy, které se probouzí a vlivem zemských a kosmických sil se aktivují?


Tato víra předků se vymyká z okruhů známých církevních, dogmatických náboženství - jak v chápání vzniku uspořádání světa, tak ve smyslu existence člověka a jeho poslání v něm.

Slovanký světonázor "Cesta světla" svou kvalitou překračuje nám známé filozofické systémy, ať antické či novověké. Překračuje jejich základní filozofickou otázku, spor o prvotnost hmoty a vědomí.

Z pohledu slovanského světonázoru se tyto filozofické systémy včetně dogmatických náboženských teorií jeví jako neukončené, hašteřivé, nedospělé. Tyto teorie umožňují výklad podle práva silnějšího a tak plodí války, kořistnická vysávání zemí a lidu, zakazují svobodu myšlení nejkrutějšími násilnými prostředky.

Duchovní nedospělí lidé hromadí pro svůj krátký život na této planetě čím dál více pouze materiálních statků, které při odchodu tady stejně zanechají. Aby tyto statky získali vymýšlí nejdokonalejší a nejúčinnější prostředky a způsoby vraždění a svůj duchovní vývoj tak bezohledně ničí.

Přednost slovanského filozofického systému spočívá v kvalitativně odlišném chápání smyslu života člověka na této planetě. Jeho vědomí duality těla a duše nadřazuje ještě i vědomí ducha = SVĚDOMÍ, které mu umožňuje plně rozpoznávat dobro a zlo a svobodně se rozhodovat pro cestu, kterou nastoupí.

Vědomí není totéž, co svědomí.

Svědomí lidu, jiným filozofickým směrům neznámé, evokuje vědomí si vlastní zodpovědnosti za chování v ktaregoriích dobra a zla, vylučuje války a vraždění pro svobodný názor, pro svobodnou cestu.

Předkládaná dogmata dělají z lidí nemyslící, poslušné stádo. Svoboda v duchu svědomí vede také k jinému společenskému a hospodářskému uspořádání živata národů. Neuznává jakoukoliv nadvládu lidské moci nad člověkem, ať materiální nebo duchovní.

Proto byl tento filosofický světonázor nepřijatelný pro mocenské systémy a neuspěly žádné reformace náboženské, idealistické či materialistické.

Ve všech kořistnických systémech byla nadřazována jedna kasta lidí nad druhou a ta omezovala tvůrčí schopnosti a možnosti druhých, jejich pokračování na duchovní cestě.
"Svět nebyl stvořen k jinému účelu, než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti", píše J. A. Komenský a doplňuje: "tj. nižší školou, do které jsme posláni dříve než nastoupíme do nebeské akademie."

Nazrála doba, aby se slovanský světový názor na svět i na život po tisíciletém umlčení, znovu dostal do povědomí moravského lidu. Je načase, aby byl zařazen do výuky filozifie na vysokých i středních školách, aby s ním byla seznámena mladá generace moravská a v jeho duchu byl organizován duchovní, morální a kulturní život národa.

Dnes je pro to už dost poznání ve slovanských zemích, další a další prameny se odkývají a nacházejí si cestu k výpovědím. Předkládají se a tisknou knihy díky všem těm, kteří se o to přičiňují.

Přispívá k tomu i naděje z naplnění očekávaných dávných předpovědí o skončení "Noci Boha Svaroga", trvající 1000 roků. O skončení doby obtížných časů, kdy podle slovanské tradice naše sluneční soustava procházela prostorem vesmírných "Temných Světů".

V knize Můdrosti Peruna je předpověď, že na sedm kruhů života zavládne na zemi tma." Ak by sme považovali za začátek vlády temných sil rok 988, tak připočítáním 7 kruhů života ( jeden po 144 roků) dostaneme rok 1996." Žijeme tedy v období postupné ztráty vlády temných sil na Zemi. Už nemůže vládnout tak ako v minulosti, ale ich moc je eště veľká." píše Vladimír Laubert.

Podle mnoha předpovědí už nastává, resp. začala tato doba. Tmou noci Svaroga prostupuje svítání, tmu proráží světlo. Světlo poznání dosud umlčované, tajemné, pohřbívané. Dlouhá noční vláda bohyně Morény ustupuje dennímu Světlu, splnila své poslání. Rodová paměť národa (našich rodů) vystupuje z podvědomí, aktivita lidu se probouzí, nabírá síly, oživuje. Duch země trvale přítomný v posvátných místech našich předků, vibrující přes tisíciletí, nabíjí opomíjené tvarové zářiče mocnější silou, probouzí lásku k Zemi v našich srdcích.

Cítíme dech naší Země Moravy, té Moravy, která je prosycena krví a potem našich předků a obklopena duchovnem našich velikánů. Snad skutečně už nastala předpovídaná doba příchodu světlých sil a přinesou světlo i do dějin a plnoprávného života naší země Moravy.

Vybráno z knihy Země Morava její zamlčená vznešenost a krása od Jaroslavy Grobcové.

* * *


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama